สาขาภาคเหนือ เชียงใหม่

 

 

 

 

 

ศูนย์สาขาเชียงใหม่ ยินดีให้บริการชาวภาคเหนือ

และจังหวัดใกล้เคียง

ประจำอยู่ที่ ตลาดลานนาเชียงใหม่ ติดกับโรงพยาบาล ลานนาเชียงใหม่

ทางคู่ขนาน สาย อ.แม่ริม เชียงใหม่ - ลำปาง

Location สาขาเชียงใหม่

Visitors: 91,300