กลุ่มลูกค้าต่างชาติ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประกาศให้โลกได้รู้ว่า

      "ความสามารถของคนไทย ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก "

บริษัท สยามออโต้อีเว้นท์คาร์ จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากต่างประเทศ

ในหลายๆครั้ง ที่ได้นำคณะมาดูงาน และมาติดต่อเจรจาการค้าร่วมกัน 

ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียๆ ต่างๆ

ให้ต่างชาติได้ยอมรับ และพร้อมที่จะร่วมงานกับประเทศไทย  

 

 

 

Visitors: 130,954